Misija un vērtības

Īstenojot savu misiju, mēs dodam spēku sapņiem. Mēs to darām katru dienu, sekojot Dyninno vērtībām. Ierosināt esošās prakses, procesu un produktu uzlabošanas idejas, identificēt iespējamos riskus un ieteikt veidus, kā tos pārvaldīt.

Mēs esam atbildīgi par darbībām un lēmumiem

Patstāvīgi pieņemt lēmumus un noteikt prioritātes un uzņemties par tiem atbildību.

Mums ir drosme turpināt

Problēmu risināšana, pirms tās rada nopietnus traucējumus, un meklēt veidus, kā pārvarēt šķēršļus ceļā uz mūsu mērķiem.

Mēs uzņemamies atbildību

Pielāgošanās darba un apstākļu izmaiņām un mūsu darbībai nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšana. Arī skaidru un izmērāmu mērķu noteikšana.

Mēs koncentrējamies uz nepārtrauktām inovācijām

Ierosināt esošās prakses, procesu un produktu uzlabošanas idejas, identificēt iespējamos riskus un ieteikt veidus, kā tos pārvaldīt.

Mēs meklējam patiesu vērtību klientiem

Mēģinot apzināt klienta patiesās vajadzības un izprotot individuālās īpašības, zinot, kā atrast pieeju dažādiem cilvēkiem.

Mēs esam komanda, un komanda ir spēks

Jautājam komandas biedriem viņu viedokli par svarīgiem lēmumiem un dalāmies zināšanās, prasmēs un pieredzē ar kolēģiem. Mēs sadarbojamies viens ar otru, lai apspriestu problēmas un meklētu risinājumus.