Entertech

Entertech là công ty công nghệ cao hoạt động trên thị trường giải trí. Công ty phát triển các thuật toán và cung cấp các chuyên gia tuyển chọn với những công cụ tốt nhất trong ngành để tự động hóa quá trình tìm kiếm nhân tài. Công ty quản lý các thương hiệu AllCasting và KidsCasting.

8 triệu
Người đăng ký

AllCasting là một nền tảng tập hợp tuyển chọn ở Mỹ và Canada dành cho hơn 30.000 tài năng đã đăng ký trên 18 tuổi. KidsCasting cung cấp thông tin tuyển chọn cho các diễn viên và người mẫu ở độ tuổi từ 0 đến 18. 

Các nền tảng hoạt động trên nguyên tắc của một mạng xã hội, nơi các tài năng và các chuyên gia tuyển chọn tìm thấy nhau. Đây là một công ty phi chính thức trẻ, năng động có nền văn hóa doanh nghiệp thân thiện. 

Liên hệ với chúng tôi:

300 Delaware Ave, #210
Wilmington, DE 19801
Email: info@entertech.io