Nectaro

Nectaro một nền tảng đầu trực tuyến, được thiết kế để giúp các nhà đầu am hiểu công nghệ sao lưu tương lai của họ thông qua các công cụ tài chính thụ động dễ dàng.

Với cam kết về độ minh bạch, độ tin cậy dịch vụ chất lượng cao, Nectaro đang giúp các nhà đầu đạt được các mục tiêu tài chính của họ theo cách tiếp cận riêng, bền vững an toàn. 

2023
giấy phép do Ngân hàng Latvia cấp
10 – 14%
lợi nhuận hàng năm dự kiến

Nectaro đã xin được thành công giấy phép công ty môi giới đầu tư (Số giấy phép – Số 27-55/2023/3) từ Ngân hàng Latvia. Việc có giấy phép này chứng tỏ Nectaro tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định cần thiết trong lĩnh vực tài phán. 

Đầu tư với Nectaro rất đơn giản, dễ dàng và dễ tiếp cận đối với bất kỳ ai trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Với công nghệ tiên tiến nhất của Nectaro, các nhà đầu tư có thể theo dõi các khoản đầu tư của họ, theo dõi lợi tức và điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ vào bất cứ lúc nào. Nền tảng tài chính mới nổi sẽ mang lại cho các nhà đầu tư tỷ lệ hoàn vốn hấp dẫn. 

Nó cũng sẽ bao gồm một bảo đảm mua lại khoản vay, đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đầu tư của họ nếu người vay không trả được khoản vay của họ. 

Liên hệ với chúng tôi:

1 Jeruzalemes Street,
LV-1010, Riga, Lát-vi-a
E-mail: media@nectaro.eu