Đội

Alex Weinstein

Người sáng lập Tập đoàn Dyninno

Yevgeny Senderov

Tổng giám đốc

Liga Paulina

Giám đốc điều hành Dyninno Technologies

Abhishek Bagga

Giám đốc nhân sự, Dyninno Technologies Ấn Độ

Shahen Melikyan

Giám đốc pháp lý

Ilia Levagin

Giám đốc tài chính

Andrey Ivashin

Giám đốc công nghệ thông tin

Dmitry Smyslov

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn (CHRO)

Alexey Kuprin

Giám đốc hành chính

Kseniya Popova

Trưởng bộ phận Tìm kiếm Tài năng và Điều hành

Katya Belousova

Trưởng phòng PR&IC

Armine Pogosyan

Giám đốc nhân sự công nghệ thông tin