Brazil/ Kinh doanh Du lịch
50/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

Rua Gomes de Carvalho, 1306, conj. 61 e 62,
Vila Olimpia, Sao Paulo
Điện thoại: +5511994295408
Email: recrutamento@dyninno.com

Đội ngũ lãnh đạo


Nicolae Saragov

Giám đốc quốc gia, Brazil

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy