Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất/ Kinh doanh Du lịch và Multipass
50/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

North Tower, 6th floor, DIFC
Emirates Financial Towers
Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Email: info@dyninno.com

Đội ngũ lãnh đạo


Shahen Melikyan

Giám đốc pháp lý

Rami Chedid

Tổng giám đốc của Công ty Multipass các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE) và Trung Đông

Evgeny Shirinkin

Giám đốc sản phẩm

Alexey Kuprin

Giám đốc hành chính

Kseniya Popova

Trưởng bộ phận Tìm kiếm Tài năng và Điều hành

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy