Nước Anh/ Multipass
10/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

87-89 Baker Street,
London, Nước Anh, W1U 6RJ 
Điện thoại: +44 20 3519 1373 
Email: info@multipass.co

Đội ngũ lãnh đạo


Brian Rayment

Giám đốc tuân thủ và MLRO

Callum Wade

Giám đốc bán hàng toàn cầu сủa Multipass

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy