Philippines, Cebu/ Kinh doanh Du lịch và Entertech
800/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

Travel
14th Floor, Filinvest Cyberzone Building,
Cebu IT Park, Lahug 6000 Cebu City, Philippines
Điện thoại: +63 32 318 8478
Email: careers@dyninno.ph
Entertech
2nd Floor, TGU Tower,
IT Park, Lahug, Cebu City, Philippines
Điện thoại: +63 999 352 2771
Email: recruitment_cebu@entertech.io

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy