Romania/ Kinh doanh Du lịch và EcoFinance
50/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

Expo Business Park Building 1,
Aviator Popisteanu Street no. 54A,
Bu-ca-rét 012095, Romania  
Điện thoại: +40 723 664 719 
Email: hr@dyninno.ro 

Đội ngũ lãnh đạo


Marcel Mariniuc

Giám đốc quốc gia, Romania

Rucsandra Larisa Stanciu

Tổng giám đốc, Romania

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy