Colombia/ Kinh doanh Du lịch
450/ nhân viên

Liên hệ với chúng tôi:

Carrera 11 # 98 – 07 Oficina 501B,
Bogotá, Colombia
Điện thoại: +57 3164218841
Email: hr.bog@dyninno.com

Đội ngũ lãnh đạo


Vladislav Covalenco

Giám đốc dự án SemiOTA

Alberto Navas

Giám đốc trợ lý bán hàng, Colombia

Angela Torres Soto

Giám đốc Quan hệ ngành, Colombia

Sandra Carolina Gallego Biagi

Giám đốc Nhân sự, Colombia

Bạn có muốn là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi?

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn quan tâm! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và có thể chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có mặt tại văn phòng của chúng tôi, uống một ly cà phê tuyệt vời!

Privacy Policy