Multipass

Multipass là một đối thủ cạnh tranh ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại cho các doanh nghiệp có hoạt động xuyên biên giới.

Multipass cung cấp một tài khoản kinh doanh đa tiền tệ với một sàn giao dịch FX sống cho phép các công ty quốc tế quản lý những chuyển khoản ngân hàng của họ ở các thị trường nước ngoài một cách đơn giản. Nguồn cung khách hàng của Multipass bao gồm các tài khoản dành riêng cho địa phương tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, cũng như một IBAN đa tiền tệ duy nhất hỗ trợ cho hơn 30 loại tiền tệ trên thế giới.

1+ tỷ Euro
Khối lượng giao dịch năm 2023
5 triệu Euro
Tổng doanh thu 

Multipass là một nhóm chuyên gia trẻ và có tư duy tiến bộ, theo đuổi mục tiêu cuối cùng là chia sẻ kiến thức về công nghệ tài chính (fintech) của họ. Multipass vận hành quản lý rủi ro hiệu quả và các hoạt động phòng ngừa gian lận đang tiếp diễn, tập trung vào phương pháp tiếp cận cá nhân và hỗ trợ liên tục.

Liên hệ với chúng tôi:
87-89 Baker Street, London, Vương quốc Anh, W1U 6RJ 
Điện thoại: +44 20 3519 1373
Email: info@multipass.co