Đội


Igor Reiant

Đồng sáng lập Tập đoàn Dyninno; Giám đốc điều hành EnterTech, Inc.

Jevgenij Metelov

Trưởng phòng Tiếp thị

Sabine Atvase

Trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng

Tatiana Burlacu

Tổng Giám đốc, Moldova