Đội


Dmitry Tsymber

Đồng sáng lập Tập đoàn Dyninno

Deniss Skokovs

Tổng giám đốc

Konstantin Zaripov

Tổng giám đốc

Rami Chedid

Tổng giám đốc của Công ty Multipass các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE) và Trung Đông

Brian Rayment

Giám đốc tuân thủ và MLRO

Marija Stepina

Giám đốc quan hệ ngành cho các tổ chức tài chính

Asim Yuzbasioglu

Giám đốc phát triển kinh doanh