Đội


Rami Chedid

Tổng giám đốc của Công ty Multipass các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE) và Trung Đông

Tetiana Terletska

Giám đốc thương mại

Marija Stepina

Giám đốc quan hệ ngành cho các tổ chức tài chính