Đội


Dmitry Tsymber

Đồng sáng lập Tập đoàn Dyninno

Rami Chedid

Tổng giám đốc của Công ty Multipass các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE) và Trung Đông

Marija Stepina

Giám đốc quan hệ ngành cho các tổ chức tài chính

Jelena Anosina

Giám đốc nhân sự các doanh nghiệp mảng Fintech của Tập đoàn Dyninno